Kiểm tra, kiểm soát

Hà Tĩnh: Đội QLTT số 1 phát hiện, xử lý vi phạm hành chính trong kinh doanh xăng dầu

Thực hiện Văn bản số 101/QLTTHT - NVTH ngày 31/3/2023 của Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hà Tĩnh về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát về xăng dầu. Đội QLTT số 1 đã chỉ đạo các tổ quản lý địa bàn tăng cường giám sát, kiểm tra thường xuyên đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn: Thành phố Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà và huyện Lộc Hà