Kiểm tra, kiểm soát

Đội QLTT số 4 xử lý thông tin tiếp nhận từ người dân

Theo thông tin phản ánh của nhân dân, Công ty TNHH MTV Korea Kỳ Anh (Trụ sở tại tổ dân phố Hưng Lợi, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh) bán hàng với giá “cắt cổ”. Đội QLTT số 4 đã phối hợp cùng với Công an Thị xã Kỳ Anh, UBND xã Kỳ Anh tổ chức kiểm tra buổi bán hàng, giới thiệu sản phẩm của Công ty tại Khách sạn Trường Thọ (Địa chỉ: phường Sông Trí, TX. Kỳ Anh).