Thông báo : Chào mừng bạn đến với Website Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh - Hotline : 0943.294.389

Hà Tĩnh với công tác thông tin truyền thông

Để các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về Công tác Quản lý thị trường đi vào thực tiễn thì thông tin truyền thông tại cơ sở đóng một vai trò then chốt

Hà Tĩnh long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 02 ngày 14-15/5/2020 Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ II, Nhiệm kỳ 2020-2025.

Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2020

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân hiến máu tình nguyện năm 2020” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường tại Công văn số 819/TCQLTT-VPTC...

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh, Địa chỉ: số 164, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh có nhu cầu tìm đơn vị tổ chức đấu giá cho các tài sản như sau:

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh, Địa chỉ: số 164, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh có nhu cầu tìm đơn vị tổ chức đấu giá cho các tài sản như sau:

  KẾT QUẢ KTXL NĂM 2019

  TỔNG SỐ VỤ KIỂM TRA: 1884

  TỔNG SỐ VỤ XỬ LÝ: 1793

  TỔNG SỐ HÀNH VI: 1892

  TỔNG THU: 5.7 TỶ ĐỒNG

5 nhiệm vụ chính

 • Ổn định kiện toàn tổ chức
 • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
 • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
 • Ứng dụng công nghệ thông tin
 • Thông tin truyền thông
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 15230