Chính sách

Một số vấn đề về thẩm quyền và giao quyền xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng QLTT

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường (QLTT) được quy định tại điều 45 Luật xử lý vi phạm hành chính.