Kiểm tra, kiểm soát

Hà Tĩnh: Đội QLTT số 3 tăng cường kiểm tra đối với mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn Huyện Hương Khê và Vũ Quang

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra 263/QĐ-CQTT ngày 28 tháng 12 năm 2021 đối với mặt hàng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật năm 2022 của Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh; Công văn số 60/CQLTT-NVTH ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Cục Quản Lý Thị Trường tỉnh Hà Tĩnh về việc tăng cường kiểm tra mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Đội Quản lý thị trường số 3 đã tổ chức kiểm tra đối với cơ sở kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp trên địa quản lý