Công bố Quyết định thành lập Ban chỉ huy quân sự Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh

Sáng ngày 10/01/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ công bố quyết định về việc thành lập Ban chỉ huy quân sự Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh. Đến dự có các đồng chí trong Ban Chỉ huy quân sự thành phố, cán bộ, chiến sĩ tự vệ cơ quan.

Tại hội nghị lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã công bố và trao Quyết định số 59/QĐ-BCH ngày 05/01/2023 về việc thành lập Ban chỉ huy quân sự Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó ban chỉ huy quân sự Cục Quản lý thị trường tỉnh hà Tĩnh gồm có 6 đồng chí. Trong đó đồng chí Nguyễn Thừa Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng được bổ nhiệm làm Chính trị viên; đồng chí Nguyễn Đình khoa, Phó Cục trưởng được bổ nhiệm làm Chỉ huy trưởng; đồng chí Nguyễn Trọng Cường, Phó Đội trưởng Đội QLTT số 1 được bổ nhiệm làm Phó Chỉ huy trưởng. Trung đội dân quân tự vệ cơ quan có 2 tiểu đội với 26 chiến sĩ là những công chức, người lao động công tác tại các phòng, các đội Quản lý thị trường. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đoàn thanh niên, Kiểm soát viên thị trường được bổ nhiệm làm trung đội trưởng, Đồng chí Huỳnh Tấn Đạt Kiểm sát viên Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp và đồng chí Dương Anh Nam kiểm soát viên Đội QLTT số 2 được bổ nhiệm làm tiểu đội trưởng.

Đồng chí Nguyễn Thừa Đoàn, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn, chính trị viên phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thừa Đoàn, Phó Cục trưởng, chính trị viên cảm ơn ban chỉ huy quân sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ đơn vị thành lập Ban chỉ huy quân sự Cục; đơn vị cam kết luôn chấp hành và chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ quân sự, các kế hoạch và hướng dân về công tác Dân quân tự vệ của Ban chỉ huy quân sự thành phố. Tham gia đầy đủ chương trình tập huấn, huấn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ quân sự, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Ban chỉ huy quân sự thành phố để tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang huyện ngày càng  vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Đình khoa, Phó Cục trưởng được bổ nhiệm làm Chỉ huy trưởng

Nguyễn Thị Yến
Phòng TCHC