Hoạt động

Đảng bộ Cục quản lý thị trường Hà Tĩnh Tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ Đảng viên

Chiều ngày 08/10/2021, Đảng bộ Cục quản lý thị trường Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngủ Đảng viên