Thông tư 35/2018/TT-BCT

Thông tư 35/2018/TT-BCT ngày 12/10/2018 của Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường
Ngày 12 tháng 10 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường

Thông tư có hiệu lực từ ngày 26 tháng 11 năm 2018.

Download Thông tư tại đây.

Nguyễn Văn Hảo
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh
Tags:Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà TĩnhChính sách pháp luậtVăn bản pháp luậtThông tư 35/2018/TT-BCTNội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra