Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh thông báo kết quả xét, lựa chọn hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức cuộc đấu giá như sau

1. Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá thực hiện cuộc đấu giá:

- Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Minh Nhật

- Địa chỉ: Tầng 2, số 78, đường Phan Đình Phùng, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

2. Nội dung thực hiện: Thực hiện đấu giá lô tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, cụ thể:

*Lô số 1:

- Tài sản đấu giá: Điều hòa không khí (05 bộ); Nồi cơm điện (20 cái).

- Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng).

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh thông báo để tổ chức đấu giá đã được lựa chọn biết và tổ chức thực hiện.

Chi tiết xem tại đây: Quyết định , Thông báo

Nguyễn Thị Yến
Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh