Quyết định về việc phân cấp Quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo Quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền thuộc lực lượng Quản lý thị trường

Quyết định về việc phân cấp Quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo Quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền thuộc lực lượng Quản lý thị trường

Ngày 28 tháng 01 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 179/QĐ-BCT về việc phân cấp Quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo Quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền thuộc lực lượng Quản lý thị trường.

Download toàn văn Quyết định tại đây.

Tổng cục Quản lý thị trường
dms.gov.vn
Tags:Quyết định phân cấpPhương án xử lý tài sản