Nhiều giải pháp quản lý chặt địa bàn đã được Đội QLTT số 1 triển khai thực hiện quyết liệt

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm. Đội quản lý thị trường số 1 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 888/QĐ-TCQLTT ngày 23/3/2021 của Tổng cục Quản lý thị trường trong công tác đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2021-2025.

Đội Quản Lý Thị Trường số 1 phụ trách địa bàn thành phố Hà Tĩnh, 2 huyện Thạch Hà và Lộc Hà ( quản lý 49 xã, phường, thị trấn; 04 trung tâm thương mai và 44 chợ, trên 4.000 hộ kinh doanh), với địa bàn quản lý rộng, điều kiện đi lại khó khăn; đối tượng kinh doanh tại các xã vùng sâu, vùng xa, ở các vùng nông thôn, hiểu biết về pháp luật trong kinh doanh thương mại còn hạn chế, điều kiện trang thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát còn thiếu thốn, hình thức tuyên truyền chưa phong phú, đa dạng, đội ngũ biên chế đang còn hạn chế..

Lãnh đạo Cục và các phòng chuyên môn làm việc với Đội QLTT số 1

Thực hiện Quyết định số 888/QĐ-TCQLTT của Tổng cục Quản lý thị trường; Kế hoạch số 48/KH-CQLTT của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh trong công tác đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hành hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2021-2025. Xác định công tác tuyên truyền, vận động, ký cam kết và quy chế phối hợp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, gian lân thương mại trong giai đoạn hiện nay. Đội quản lý thị trường số 1 đã chủ động phối hợp, tích cực làm việc, tăng cường ký quy chế phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn, Ban quản lý chợ, các Trung tâm thương mại…, một số địa bàn trọng điểm còn có sự tham gia, chỉ đạo của Lãnh đạo Cục, bên cạnh đó Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng liên quan tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hoạt động thương mại, ký cam kết đối với các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Đến nay, Đội quản lý thị trường số 1 đã ký quy chế phối hợp với 49/49 xã, phường, thị trấn (đạt 100%); ký quy chế với 4/4 Trung tâm thương mại, 4/4 siêu thị, 40/40 Ban Quản lý chợ (đạt 100%).

Song song với thực hiện ký quy chế phối hợp, ký cam kết các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Đội đã tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi không niêm yết giá, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa quá hạn sử dụng, vi phạm về an toàn thực phẩm... Từ đầu năm đến nay, Đội đã kiểm tra và xử lý 149 vụ, xử phạt hành chính 770 triệu đồng và tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá trên 200 triệu đồng.

Đội QLTT số 1 kiểm tra, xử lý thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ

Trong thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 1 tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch đề ra.

Nguyễn Anh Tuấn
Đội QLTT số 1