Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung Ương 8 khoá XII của Đảng

Ngày 02 tháng 01 năm 2019, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung Ương 8 khoá XII của Đảng.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Cự Dũng, Bí thư Đảng bộ, Quyền Cục trưởng; các đồng chí trong BCH Đảng bộ, nguyên lãnh đạo Chi cục, quyền Trưởng phòng, quyền Đội trưởng, nguyên phó Trưởng phòng, nguyên phó Đội trưởng và toàn thể CBCC Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Cự Dũng, Bí thư Đảng bộ, Quyền Cục trưởng thay mặt Đảng ủy Cục quán triệt, tuyên truyền các nội dung Hội nghị Trung Ương 8 khoá XII của Đảng, trong đó tập trung một số nội dung như: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương”.

Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Nguyễn Cự Dũng, Bí thư Đảng bộ, Quyền Cục trưởng đã nêu lại kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 đồng thời tổ chức cho toàn thể cán bộ đảng viên thảo luận chương trình hành động thực hiện nội dung của Hội nghị Trung Ương 8 khoá XII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thư, Ủy viên BCH Đảng bộ hướng dẫn cho CBCC viết bài thu hoạch và cách thức thảo luận về chương trình hành động trong thời gian tới.

Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, mang ý nghĩa thiết thực kể từ khi Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh được thành lập (ngày 31/10/2018) và được Đảng ủy Cục quan tâm tổ chức ngay từ ngày làm việc đầu tiên của năm 2019. Qua học tập, CBCC đã được lắng nghe, tiếp thu một cách đầy đủ các nội dung Hội nghị Trung Ương 8 khoá XII của Đảng để thực hiện./.

Nguyễn Văn Hảo
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh
Tags:Công tác đảngHội nghị triển khai Nghị quyết TW8 Khóa XII