Công khai Quyết dịnh phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 09: Xây dựng và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy thuộc dự án đầu tư trụ sở Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh công khai Quyết dịnh phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 09: Xây dựng và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy thuộc dự án đầu tư trụ sở Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh
Chi tiết xem tại đây
Nguyễn Thị Yến
Phòng TCHC