Thực trạng và giải pháp về công chức, công vụ Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh đã đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành đồng thời áp dụng nhiều giải pháp về công chức, công vụ.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh (QLTT) trước đây là Chi cục QLTT trực thuộc Sở Công Thương, sau ngày 12/10/2018 thực hiện Quyết định số 3674/ 2018/QĐ-BCT về việc quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của  Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường. Tổ chức bộ máy gồm 03 phòng chuyên môn và 06 đội QLTT với  chức năng phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm và gian lận thương mại; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hoạt động trên địa bàn 13 huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường, UBND tỉnh. Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã chủ động tích cực tăng cường công tác kiểm tra ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi sản xuất kinh doanh, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, buôn lậu và gian lận thương mại… Song song đó, Cục cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, vận động các cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh xây dựng văn hóa danh nghiệp nâng cao đạo đức kinh doanh, thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tổ chức ký cam kết với các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh không vi phạm pháp luật…bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chân chính…. Ghi nhận những nổ lực cố gắng đó, nhiều tập thể, cá nhân của Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã được nhiều cấp, nhiều ngành biểu dương khen thưởng; đặc biệt tập thể Cục đã được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì, Thủ Tướng Chính phủ tặng bằng khen, UBND Tỉnh tặng Cờ Thi đua, nhiều các nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương và Thủ Tướng Chính phủ tặng bằng khen... Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được lực lượng Quản lý thị trường Hà Tĩnh vẫn còn những khó khăn, tồn tại hạn chế như:

* Vẫn còn dư luận phản ánh tình trạng một số công chức có biểu hiện nhũng nhiễu, hách dịch gây phiền hà; ý thức trách nhiệm, trình độ năng lực hạn chế cho thấy còn thiếu sự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm của một số công chức trong thực thi nhiệm vụ chưa gương mẫu thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao (thậm chí vẫn còn một số cán bộ công chức vi phạm kỷ luật sinh con thứ 3). Công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát chưa nắm bắt hết các diễn biến tâm sinh lý các biểu hiện sai trái, lệch lạc về tư tưởng, đạo đức, lối sống của công chức để có biện pháp chấn chỉnh, uốn nắn, giáo dục, giúp đỡ công chức vượt qua những khó khăn vướng mắc, đứng vững trước những cám dỗ vật chất, những thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ của các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh thương mại, dịch vụ. Bên cạch đó trong quá trình sáp nhập, chia tách bộ máy cũng phần nào ảnh hưởng đến tâm lý của cán bộ công chức và người lao động.

* Việc bố trí công chức được căn cứ theo chuyên môn, nghiệp vụ đào tạo và theo yêu cầu công tác. Tuy nhiên, công tác đánh giá về hiệu quả trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao chưa đi sâu phân tích năng lực sở trường, nhận thức và vai trò trách nhiệm khi thi hành công vụ để giúp công chức có định hướng khắc phục yếu kém, hoặc trong bố trí cán bộ vẫn còn tình trạng nể nang như đối với cán bộ nữ, người lớn tuổi, ốm đau thường được ưu tiên bố trí gần nhà ít thực hiện việc sắp xếp, luân chuyển….

* Công tác chuyển đổi theo tinh thần Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ được Cục đã triển khai thực hiện. Nhưng việc quy định đối tượng chuyển đổi có thời gian công tác liên tục tại một vị trí là 03 năm là khoảng thời gian tương đối dài nên bên cạnh đó cần có kế hoạch điều động cán bộ, công chức hợp lý; nhất là đối với các vị trí nhạy cảm dễ xảy ra tiêu cực để tránh gây dư luận không tốt làm ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị.

* Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, kinh phí phục vụ công tác còn thiếu thốn, lạc hậu chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ….

* Tình trạng buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm đang diễn biến phức tạp với hành vi ngày càng tinh vi, thủ đoạn xảo quyệt khó lường, khó dự đoán. Trong khi đó, lực lượng QLTT còn thiếu thông tin, trang thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác kiểm tra kiểm soát trong lĩnh vực chống hàng giả, vệ sinh an toàn thực phẩm nên hiệu quả công tác QLTT còn hạn chế. Một bộ phận công chức có trình độ năng lực còn thấp. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo gặp nhiều khó khăn do chưa được bổ nhiệm kiện toàn đầy đủ các chức danh, thông tin tuyên truyền pháp luật chưa thường xuyên, liên tục và kịp thời. Bên cạnh đó, công tác phối hợp còn thiếu chặt chẽ… nên hiệu quả chưa cao.

Để chấn chỉnh công tác Quản lý thị trường trên địa bàn Hà Tĩnh với mục tiêu nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả công tác gắn với chất lượng hoạt động công vụ của công chức QLTT, trong đó chú trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII chú trọng đến việc phát hiện ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”,”tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao ý thức trách nhiệm, chấn chỉnh tác phong, thái độ ứng xử, lề lối làm việc, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ công chức Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh. Từ đó, tạo ra bước chuyển biến rõ nét về chất nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tạo dựng được hình ảnh thân thiện và sự tin tưởng của xã hội đối với lực lượng Quản lý thị trường, chúng ta phải thay đổi hình ảnh lực lượng QLTT một cách căn bản theo hướng chính quy, hiện đại.

Với phương châm đó trong thời gian tới cần phải triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp.

            1. Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành.

Việc lãnh đạo điều hành phải phát huy được dân chủ, sâu sát cơ sở, bám sát thực tiễn, “nói đi đôi với làm”; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là của cấp ủy và người đứng đầu các đơn vị. Ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành quản lý, giảm thiểu cấc văn bản giấy tờ không cần thiết…. Xây dựng đầy đủ bộ quy chế của cơ quan đơn vị như: quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế công tác, quy chế phối hợp giữa cấp ủy, chuyên môn công đoàn….  Trên cơ sở đó điều hành chỉ đạo theo đúng nội quy quy chế. Phân công trách nhiệm rõ ràng, rõ việc cụ thể không chung chung cho từng thành viên ban lãnh đạo với phương châm nhiệm vụ được giao đến đâu thì quyền hạn trách nhiệm phải tương xứng đến đó, tạo sự chủ động cho các thành viên trong công việc. Tăng cường công tác cơ sở hàng tháng hàng quý các thành viên lãnh đạo Cục tham gia sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở và sinh hoạt chuyên môn để nắm bắt tâm tư nguyên vọng của cán bộ công chức cũng như nắm chắc tình hình diễn biến thị trường, để tháo gỡ khó khăn vướng mắc và có cơ sở để chỉ đạo điều hành kịp thời phù hợp với thực tiễn. Tổ chức ký kết quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong công tác QLTT. Hàng năm tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện. Đồng thời, làm cơ sở để Cục và cơ quan có thẩm quyền xem xét đánh giá bố trí, sử dụng công chức.

2. Nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, trình độ chuyên môn nghiệp vụ

- Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; chỉ đạo để thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục công chức; chủ động phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của công chức. Thường xuyên thực hiện công tác tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI trong quá trình thực thi công vụ của mỗi công chức.

- Đẩy mạnh thực hiện  Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Quy định 08-QĐi/TW, của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt ở các cấp, các ngành trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động trong toàn lực lượng QLTT với chủ đề “Rèn tác phong chính quy, luyện ứng xử văn hóa” theo Chỉ thị số 14/CT-BCT ngày 04/9/2012 của Bộ Công Thương về thực hiện một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường;

- Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong đơn vị tổ chức hiện các phong trào thi đua. Thông qua các phong trào để giáo dục cho đoàn viên, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn tăng thêm sự đoàn kết, gắn bó tạo sự tương thân tương ái giúp đỡ nhau trong công tác và cuộc sống.

- Đối với việc đào tạo bồi dưỡng công chức căn cứ vào quy hoạch, tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý Nhà nước cho các công chức có điều kiện và khả năng phát triển. Đối với công chức chưa qua đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ phải thực hiện việc chuẩn hóa trình độ theo quy định. Hàng năm tổ chức tập huấn và kiểm tra sát hạch trình độ năng lực thực thi công vụ của đội ngũ kiểm soát viên thị trường.

3. Quan tâm chăm lo công tác tổ chức - xây dựng lực lượng.

- Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ theo phương châm “Động” và “Mở”. Hàng năm, rà soát, bổ sung hoặc đưa ra khỏi quy hoạch những công chức không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện; bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới đảm bảo nguồn cấp ủy và nguồn công chức lãnh đạo cấp Phòng, cấp Đội và cấp lãnh đạo Cục mang tính liên tục, kế thừa, phát triển, chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ, đảm bảo về số lượng, đáp ứng về yêu cầu chất lượng.

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng và kế hoạch thực hiện điều động, thay đổi địa bàn công tác của công chức giữ chức danh lãnh đạo của các Phòng, Đội. Không để cán bộ chủ chốt cấp đội tại một vị trí, địa bàn quá lâu nhằm khắc phục tâm lý chủ quan, thỏa mãn dẫn đến bảo thủ, độc đoán, bảo kê….

- Rà soát chuyển đổi vị trí công tác hàng năm theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định số150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ; nhằm ngăn ngừa, phòng chống tham nhũng, hạn chế tiêu cực đồng thời phát huy năng lực của công chức ở vị trí mới.

- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại công chức hàng năm đảm bảo đúng người đúng việc không cào bằng. Kết quả đánh giá là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách cán bộ, công chức.

4. Ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin đầy đủ, kịp thời kế hoạch kiểm tra, kiểm soát đã được phê duyệt và công khai minh bạch cơ chế, chính sách, quy trình hoạt động của Cục đến toàn thể các đối tượng có liên quan và tổ chức Mặt trận cùng nhân dân tham gia giám sát.

- Phân cấp phân quyền rõ ràng hướng tới cơ sở, giảm khâu trung gian, tầng nấc không cần thiết; tăng cường trang thiết bị đáp ứng nhu cầu phục vụ công tác. Tăng cường công tác cải cách hành chính, xây dựng hòm thư tiếp nhận góp ý và cung cấp đường dây điện thoại tiếp nhận thông tin phản ánh. Tiếp nhận, xử lý đơn thư, phản ánh và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, không để tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp. Tạo thuận lợi hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân và các tổ chức kinh doanh thuộc chức năng quản lý của đơn vị.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các thủ tục hành chính thông qua hệ thống văn phòng điện tử DMS, Email…trong công tác quản lý văn bản, chia sẻ thông tin. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong công tác giám sát, chỉ đạo điều hành.

5. Nâng cao hiệu quả về thực thi công vụ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

* Nâng cao hiệu quả về thực thi công vụ.

- Thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra, kiểm soát thị trường theo quy định tại Thông tư 35/2018/TT-BCT trình tự xử lý vi phạm và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường, kiên quyết xử lý các công chức có sai phạm trong quá trình kiểm tra, kiểm soát thị trường. Đồng thời thực hiện nghiêm quy định về quản lý địa bàn tránh chồng chéo trong công tác kiểm tra kiểm soát.

- Tăng cường công tác nắm bắt diễn biến thị trường, địa bàn, mỗi công chức phải nắm được địa bàn, đối tượng, số lượng cơ sở kinh doanh trên địa bàn được phân công, có các biện pháp nghiệp vụ hiệu quả, kịp thời đấu tranh chống hành vi sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm trên thị trường.

- Phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan báo, đài, Ban Quản lý các chợ thực hiện công tác tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng các quy định pháp luật trong sản xuất kinh doanh nhất là các quy định đối với việc sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng thông qua các bản tin, bản cam kết, tổ chức bố trí các tủ trưng bày hàng thật - hàng giả tại các chợ truyền thống để nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong việc bảo vệ quyền lợi của mình cũng như trách nhiệm của người kinh doanh đối pháp luật.

- Tăng cường công tác trinh sát, cài cắm cơ sở, nhân mối xây dựng tốt mạng lưới nhân sự đủ chất và lượng nhằm phát hiện những vụ việc sai phạm có quy mô lớn. Đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp, các ngành chức năng để thu thập thông tin các sản phẩm đã đăng ký bảo hộ để phân biệt hàng thật, hàng giả phục vụ cho công tác kiểm tra xử lý vi phạm.

- Việc kiểm tra, kiểm soát thị trường thực hiện theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo có chọn lọc, có trọng tâm, trọng điểm, không kiểm tra tràn lan làm ảnh hưởng đến việc lưu thông hàng hóa và hoạt động kinh doanh hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

- Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong công tác thanh, kiểm tra và nắm bắt tình hình cung cầu hàng hóa nhằm chủ động trong việc nắm bắt tình hình thị trường, không để tình trạng đầu cơ găm hàng, đưa tin thất thiệt, tăng giá cao trái pháp luật trên địa bàn tỉnh, tạo niềm tin cho nhân dân và nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước theo từng ngành, từng lĩnh vực.

- Phối hợp tốt giữa các ngành chức năng, chính quyền các địa phương  huyện, thị xã và thành phố trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại góp phần bình ổn thị trường, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế.

* Phòng chống các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo điều hành, cải tiến lề lối làm việc khoa học. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Cục trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”,”tự chuyển hóa” trong nội bộ ….

- Thường xuyên giáo dục, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện lối sống trong sạch, lành mạnh. Tổ chức học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.Tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực.

- Nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu, từ đó xác định rõ trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công, có biện pháp chỉ đạo, theo dõi thực hiện đạt hiệu quả.

- Triển khai kịp thời đến Đảng viên, công chức các văn bản quy phạm pháp luật mới của Nhà nước, của ngành và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Tổ chức ký cam kết đối với các bộ công chức và người lao động trong việc thực thi nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không vi phạm pháp luật….

- Kiên quyết xử lý nghiêm các công chức vi phạm các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật Cán bộ, công chức và các quy định của pháp luật, của ngành trong quá trình hoạt động thực thi công vụ.

6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra công vụ.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đối với công chức trong việc thực thi công vụ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống của công chức và kiên quyết xử lý đối với công chức có vi phạm. Thực hiện nghiêm và tổ chức giám sát việc thực hiện quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở, kỷ luật của ngành và các quy định về trách nhiệm của công chức.

- Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra công vụ về việc chấp hành pháp luật trong khi thi hành công vụ của công chức Quản lý thị trường như đồng phục, trang phục, quy trình kiểm tra kiểm soát nhằm kịp thời chấn chỉnh, kiên quyết xử lý nghiêm các công chức có sai phạm sau khi xác minh và có căn cứ xác định công chức có hành vi nhũng nhiễu, vòi vĩnh tiêu cực đúng theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện việc khảo sát lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp đối với công chức QLTT bao gồm công chức làm công tác tham mưu xử lý và công chức trực tiếp kiểm tra.

- Tổ chức kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kiểm tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của các Đội QLTT trong tỉnh theo định kỳ và đột xuất, luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với Chi ủy, Đảng ủy cơ sở và các cơ quan, ban, ngành, toàn thể công chức thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ công dân nơi cư trú, vận động Nhân dân, gia đình và xây dựng khu phố văn hóa, gia đình văn hóa. Toàn thể công chức tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể ở đơn vị công tác cũng như ở địa phương nơi Đảng viên cư trú.

- Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng để kịp thời động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, chiến công lớn; Trên cơ sở kết quả thi đua hàng năm, các đợt thi đua được phát động trong năm kịp thời tổ chức biểu dương khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn lực lượng.

7. Tăng cường công tác thông tin truyền thông.

Cũng cố, Kiện toàn Ban công nghệ thông tin; ban hành quy chế hoạt động, xây dựng công thông tin điện tử của Cục hoạt động có hiệu quả, phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng, báo, đài…đảm bảo cung cấp thông tin được kịp thời có tính thời sự cao đa dạng phong phú về nội dung thông tin. Thường xuyên biên tập và xây dựng các phóng sự bài viết có chất lượng, nhằm cổ vũ động viên cán bộ công chức hăng hái thực hiện nhiệm vụ, đồng thời là kênh thông tin tin cậy của tổ chức cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu, tư vấn về pháp luật kinh doanh thương mại dịch vụ, cũng như người tiêu dùng cần tư vấn trong việc lựa chọn mua sắm hàng hóa, dịch vụ...

8. Kiến nghị đề xuất tháo ngỡ những khó khăn vướng mắc.

- Cần kịp thời rà soát, sửa đổi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động QLTT đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp với thực tiễn và chức năng nhiệm vụ được giao.

- Sớm kiện toàn tổ chức bộ máy, đặc biệt bổ nhiệm các chức danh chủ chốt, nhất lãnh đạo cấp Cục đảm bảo sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời có hiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại đối với công chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; rà soát giải quyết chế độ, chính sách cho công chức không đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn.

- Bố trí đủ kinh phí, phương tiện, trang thiết bị công tác và các điều kiện khác đảm bảo cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Thừa Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch công đoàn
Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh
Tags:Giải pháp công vụcông chức