Hoạt động của Cục QLTT Hà Tĩnh với các cơ quan Khối nội chính

Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh xác định công tác nội chính là một trong nhưng nội dung hết sức quan trọng, làm tốt công tác nội chính giúp thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của cấp ủy và chính quyền địa phương đặc biệt là các cơ quan trong khối nội chính.

Bảy tháng đầu năm 2019, các cơ quan Khối Nội chính tỉnh đã phối hợp thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; công tác quân sự, quốc phòng địa phương; đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Chủ động nắm chắc tình hình tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Các cơ quan tố tụng kịp thời giải quyết các tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng quy định của pháp luật. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ tư pháp, thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo; quản lý nhà nước về hải quan, quản lý thị trường, thi hành án dân sự, cải cách hành chính, cải cách tư pháp…. được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác dân vận thời gian qua tiếp tục được đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai, thực hiện các chương trình chính sách xã hội như: chương trình 135; chương trình an sinh xã hội; triển khai các chính sách đảm bảo kiểm soát và bình ổn giá, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…..các cơ quan nội chính đã tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Đồng thời, tham mưu, phối hợp chỉ đạo các hoạt động chăm lo đời sống người dân bằng các chương trình cụ thể: “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2019”; tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; tri ân các gia đình có công với cách mạng vào dịp 27/7…. ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương…..bên cạnh những kết quả đạt được của các cơ quan nội chính (trong đó có cơ quan QLTT) trong thời gian qua thì vẫn còn những tồn tại những hạn chế, khó khăn về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác dân vận. Đặc biệt là hoạt động của các tổ chức bất hợp pháp; tín dụng đen cho vay nặng lãi; tà đạo, tự xưng; buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng dởm, hàng giả diễn biến phức tạp; phát sinh các hình thức kinh doanh mới, kinh doanh qua mạng, tua du lịch không đồng…. rất khó kiểm soát. Công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu với nhân dân ở nhiều nơi triển khai chưa được đảm bảo…..Với vai trò là thành viên của Khối Nội chính, ngay từ đầu năm Đảng ủy Cục QLTT tỉnh xác định công tác nội chính là một trong nhưng nội dung hết sức quan trọng, làm tốt công tác nội chính giúp thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của cấp ủy và chính quyền địa phương đặc biệt là các cơ quan trong khối nội chính, như Công an, Biên phòng, Hải quan, Tư pháp….phối hợp tốt hơn trong thực thi nhiệm vụ,  do tính chất đặc thù công việc của QLTT, lĩnh vực dễ phát sinh các hành vi tiêu cực, “tham nhũng vặt” do vậy đơn vị đã rất quan tâm chăm lo công tác nội chính, nâng  cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, người đứng đầu đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức làm cho cán bộ, công chức thấm nhuần tư tưởng, quan điểm chỉ đạo và sự và cuộc quyết liệt của đảng, nhà nước ta hiện nay về công tác PCTN từ đó có ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp quy có liên quan, đặc biệt là Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ Tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiểu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc “gọi là tham nhũng vặt”…

(Lãnh đạo Cục tham gia họp giao ban các cơ quan Khối nội chính)

Công khai các khuyết điểm và việc thực hiện khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm của tổ chức, cá nhân được chỉ ra sau kiểm điểm năm 2018 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Rà soát các nội dung đăng ký, cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của từng cán bộ đảng viên để chỉ đạo thực hiện. Đồng thời thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, đơn vị như: xây dựng và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 45 công chức; việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức có tác dụng vừa phòng ngừa tiêu cực vừa phát huy năng lực sở trường của cán bộ công chức; thực hiện nghiêm công tác kê khai và minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức đã kê khai tài sản thu nhập cho 63 công chức; công tác chi tiêu, mua sắm… cũng được kiểm soát chặt chẽ. Thực hiện quy hoạch cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo giai đoạn 2019-2021 đối với 38 công chức đảm bảo về số lượng đáp ứng yêu cầu về chất lượng; đề xuất bổ nhiệm 26 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; Nâng lương thường xuyên và trước thời hạn 25 công chức….đến nay công tác kiện toàn tổ chức bộ máy của Cục QLTT tỉnh sau khi thành lập cơ bản đã hoàn chỉnh, là tỉnh đầu tiên trong hệ thống lực lượng QLTT cả nước thành lập Đảng bộ Cục (11/2018), là tỉnh tổ chức ra mắt Cục sớm nhất với đầy đủ đồng bộ các tổ chức đảng, chuyên môn, công đoàn, đoàn thanh niên (tháng 11/2018)…đồng thời cũng là tỉnh đầu tiên (tính đến ngày 4/7/2019) bổ nhiệm đầy đủ các chức danh lãnh đạo quản lý của 3 cấp (Cấp Cục, cấp Phòng và cấp Đội). Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức vừa tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ vừa tạo được mối đoàn kết nội bộ, từ đó thực hiện đồng thuận trong nhận thức và hành động.

Triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa, tiếp nhận và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và phương pháp quản lý hiện đại vào các hoạt động của Cục nhằm ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực ở các khâu nghiệp vụ để tổ chức, cá nhân tiện theo dõi giải quyết công việc liên quan cụ thể như: áp dụng hệ thống điều hành office, sử dụng hộp thư công vụ, hòm thư tiếp nhân thông tin, trang Website của Cục… Nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động với các cơ quan nội chính và cơ quan khác có liên quan. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, 6 tháng đầu năm tổ chức 6 cuộc kiểm tra nội bộ; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; cung cấp đường dây điện thoại nóng và xây dựng lắp đặt hòm thư tiếp nhận thông tin phản ánh….

Về công tác chuyên môn Cục đã tổ chức các Hội nghị đối thoại Quản lý thị trường với tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh để kịp thời tháo gỡ và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực thi công vụ, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, đồng thời tuyên truyền, động viên tổ chức, cá nhân tự giác chấp hành các quy định của pháp luật; thu âm trên 300 băng đĩa tuyên truyền gửi UBND các xã, phường, thị trấn, ban quản lý các chợ để thực hiện tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh nhằm phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật trong hoạt động thương mại như quy định về đăng ký kinh doanh, hóa đơn chứng từ, nhãn mác hàng hóa, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. In 5 000 tờ thông báo số điện thoại đường dây nóng của lực lượng QLTT (02393.508.389) và đã tổ chức dán tại các chợ đầu mối, trung tâm thương mại, cửa hàng kinh doanh xăng dầu… để tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của nhân dân về các hành vi vi phạm. Phối hợp với Đài PT-TH tỉnh tuyên truyền bằng hình thức chạy chữ trong chương trình thời sự; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện 49 phóng sự trên truyền hình, 45 bài viết trên các báo, 25 bài viết trên trang thông tin điện tử của Cục về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và các vụ vi phạm điển hình để khuyến cáo người tiêu dùng và răn đe các đối tượng vi phạm.

Về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, 07 tháng đầu năm toàn Cục đã kiểm tra 1.212 vụ; xử lý 1.168 vụ; tổng số hành vi vi phạm: 1.227 hành vi. Trong đó kiểm tra, xử lý 644 vụ theo kế hoạch định kỳ. Tổng số thu 07 tháng đầu năm: 2.153.188.000 đồng, trong đó:

                   + Phạt hành chính: 1.571.450.000 đồng.

                   + Trị giá hàng tịch thu: 343.894.000 đồng.

                   + Trị giá hàng tiêu hủy: 237.844.000 đồng.

Ngoài ra Cục QLTT đã chủ động tham gia đỡ đầu xây dựng nông thôn mới đối với xã Cẩm Lĩnh – huyện Cẩm Xuyên phấn đấu về đích trong năm 2019; tham gia tích cực phòng chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi; hưởng ứng đầy đủ các hoạt động từ thiện xã hội do cấp trên phát động…..Tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

          Ghi nhận những nổ lực phấn đấu của Cục Quản lý thị trường tỉnh, tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm về công tác Nội chính, Cục QLTT tỉnh được đánh giá là một trong những đơn vị tiêu biểu trong khối các cơ quan Nội chính.

Nguyễn Thừa Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng
Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh
Tags:Cục QLTT tỉnh Hà TĩnhHọp giao ban Khối nội chính