Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh tổ chức thi sát hạch nghiệp vụ đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo năm 2022

Ngày 25/11/2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức kiểm tra sát hạch đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo.

Thực hiện Công văn số 1866/TCQLTT-TTKT ngày 12 tháng 10 năm 2022 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc ban hành Kế hoạch tổ chức đánh giá chuyên môn nghiệp vụ cho công chức cấp Phòng, Đội Quản lý thị trường năm 2022 và Công văn số 381/CQLTT-TCHC ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh về việc lập danh sách và thời gian kiểm tra đánh giá chuyên môn nghiệp vụ cho công chức cấp Phòng, Đội QLTT năm 2022; ngày 25/11/2022, Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức kiểm tra sát hạch đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo.
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Ban Giám sát nội bộ tổ chức kiểm tra đánh giá và phân công ông Nguyễn Đình Khoa – Phó Cục trưởng làm trưởng ban. Dưới sự theo dõi, giám sát của Tổng cục Quản lý thị trường và Ban Giám sát, công tác tổ chức sát hạch diễn ra tuyệt đối trung thực, khách quan, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, không thí sinh nào vi phạm quy chế.


Đợt thi lần này có tổng cộng 21 công chức tham gia, kết quả tất cả công chức đều đạt loại khá trở lên, với 14 công chức đạt loại giỏi trong đó có 04 công chức đạt điểm tối đa 60/60.

Để có được kết quả như vậy, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh đã luôn xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc sát hạch trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động công vụ. Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao công chức trong toàn đơn vị tăng cường học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời khích lệ, động viên công chức bằng cách treo giải thưởng khi đạt kết quả cao. Thời gian qua các “thí sinh” đã nỗ lực rất nhiều, tự sắp xếp, bố trí công việc để vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, vừa dành thời gian trau dồi, nâng cao kiến thức. Qua cuộc sát hạch, nhìn chung trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ công chức đã được nâng cao đáng kể, đặc biệt đối với những lĩnh vực ít trực tiếp tiếp xúc như tiếp công dân, phòng chống tham nhũng...

Thời gian tới, bên cạnh các cuộc sát hạch do Tổng cục QLTT tổ chức, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các Phòng chuyên môn rà soát, tổ chức các đợt tập huấn, sát hạch cho công chức trong đơn vị. Hướng tới xây dựng một lực lượng ngày càng chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại, sẵn sàng hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Trần Thị Thúy Hằng
Đội QLTT số 4