Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh: Tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý thị trường năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020

Chiều ngày 23/12/2019, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý thị trường năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 với sự tham dự của toàn thể cán bộ, công chức

Đồng chí Nguyễn Cự Dũng, Bí thư Đảng bộ, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh chủ trì Hội nghị. Thay mặt chủ trì, Đồng chí Phan Thanh Bá, Phó Cục trưởng trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác quản lý thị trường năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Trong báo cáo đã khái quát tình hình địa bàn, các hoạt động và kết quả đạt được trong năm 2019 đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi công vụ, từ đó đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020.

          Năm 2019, hoạt động kiểm tra, kiểm soát được Cục Quản lý thị trường triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, không gây phiền hà, trở ngại cho các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh. Cục thường xuyên chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường bám sát địa bàn, cài cắm cơ sở, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý được nhiều vụ việc điển hình chính quyền các cấp biểu dương, ghi nhận, nhân dân đồng tình, ủng hộ. Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã xử lý 1.793 vụ vi phạm với 1.892 hành vi, tổng thu gần 5,8 tỷ đồng. Kết quả thực hiện nhiệm vụ đã góp phần ổn định thị trường, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; bảo vệ lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh chân chính.

 

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ngày càng được quan tâm, triển khai dưới nhiều hình thức như tọa đàm, đối thoại, ký cam kết, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng… Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh cũng như người tiêu dùng đã được nâng lên rõ rệt. Trên thị trường, các vi phạm vẫn còn diễn ra nhưng không xuất hiện các điểm nóng, nổi cộm.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực thi công vụ. Tính chất đặc thù của lực lượng quản lý thị trường, nhiệm vụ nhiều, hết sức nặng nề, liên quan đến nhiều lĩnh vực, ngành nghề, trong khi biên chế, điều kiện làm việc còn chưa đáp ứng được yêu nhiệm vụ đặt ra. Bên cạnh đó, năng lực trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức tuy đã được nâng lên nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đồng đều; một số cán bộ, công chức chưa phát huy tinh thần tự giác trong công việc, thiếu ý chí phấn đấu vươn lên.

          Hội nghị cũng ghi nhận các ý kiến phát biểu, chia sẻ của đại diện các Đội Quản lý thị trường, các Phòng chuyên môn về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đồng thời đưa ra những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

          Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Cự Dũng nhấn mạnh các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, hiện đại, trong sạch, vững mạnh; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin, sử dụng hệ thống phần mềm phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường theo lộ trình của Tổng cục./.

Uông Văn Thiện - Phòng NVTH
Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh
Tags:Hội nghị tổng kết năm 2019