Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 6.2019

Hoạt động sinh hoạt chi bộ thường kỳ được các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hết sức đều đặn, nghiêm túc và đúng quy định tại Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương.

Chiều ngày 04/6/2019 Chi bộ 3 trực thuộc Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 6/2019. Tới tham dự sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Thị Hương, UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Trần Thị Bích Thủy, UVBCH, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Nguyễn Thừa Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy và các đồng chí UVBCH Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh.

 

(Chi bộ 3 đang tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 6.2019)

 

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Võ Viết Linh, Bí thư Chi bộ 3 đã đánh giá lại kết quả công tác chính trị, tư tưởng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong tháng 5/2019, đề ra nhiệm vụ trong tháng 6/2019. Với nhiều nội dung bổ ích, mới mẻ được đồng chí Bí thư chi bộ truyền tải đến cán bộ, đảng viên trong chi bộ như tình hình thời sự quốc tế, trong nước, các vấn đề của địa phương, cơ quan, đơn vị; thông báo kịp thời các chủ trương, văn bản của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, của Đảng bộ Cục QLTT. Đồng chí Võ Viết Linh, thay mặt chi bộ đánh giá rất thẳng thắn kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên .v.v. Cuộc sinh hoạt diễn ra hết sức nghiêm túc và cởi mở, nhiều ý kiến phát biểu chân thành, thẳng thắn của cán bộ, đảng viên đã được đồng chí Bí thư chi bộ làm rõ thêm, đồng thời tiếp thu hoàn thiện nội dung sinh hoạt; trên cơ sở đó đồng chí Bí thư đã phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho các đảng viên thực hiện trong thời gian tới. Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Thị Hương, UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã có những ý kiến phát biểu, chỉ đạo để góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong những tháng tiếp theo. Đồng chí Hương đánh giá rất cao công tác tổ chức sinh hoạt của chi bộ, việc chuẩn bị sinh hoạt rất chu đáo và đầy đủ, nội dung sinh hoạt rất chất lượng với nhiều ý kiến phát biểu hay, cuộc sinh hoạt diễn ra nghiêm túc, các bước tiến hành sinh hoạt đảm bảo theo đúng hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Bên cạnh đó, đồng chí Hương cũng chỉ đạo chi bộ cần quan tâm hơn đến công tác phổ biến các văn bản của cấp trên, đánh giá cụ thể hơn kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; quan tâm lựa chọn những cá nhân để xây dựng gương điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm đến sinh hoạt chuyên đề năm 2019.

Thay mặt chi bộ, đồng chí Võ Viết Linh cảm ơn và xin tiếp thu, ghi nhận những ý kiến chỉ đạo hết sức quý báu nói trên để thực hiện tốt hơn trong những tháng tiếp theo.

Trước đó, vào chiều 03/6/2019, Chi bộ Văn phòng, Chi bộ 1, Chi bộ 2 cũng đã đồng loạt tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 6/2019 hết sức nghiêm túc, bài bản và đúng theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW.

 

(Chi bộ Văn phòng đang tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 6.2019)

Nguyễn Văn Hảo, UVBCH Đảng bộ
Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh
Tags:Sinh hoạt chi bộ thường kỳĐảng bộChi bộ