Thông báo : Chào mừng bạn đến với Website Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh - Hotline : 02393.950.789

  KẾT QUẢ KIỂM TRA, XỬ LÝ 2018

  TỔNG SỐ VỤ KIỂM TRA: 2.179

  TỔNG SỐ VỤ XỬ LÝ: 2.165

  TỔNG SỐ HÀNH VI: 2.458

  TỔNG THU: HƠN 4.4 TỶ ĐỒNG

5 NHIỆM VỤ CHÍNH

  enlightened  Ổn định kiện toàn tổ chức bộ máy

  enlightened Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

  enlightened Xây dựng, hoàn thiện hạ tầng pháp lý

  enlightened Ứng dụng công nghệ thông tin

  enlightened Thông tin truyền thông

Theo thông tin phản ánh của nhân dân, Công ty TNHH MTV Korea Kỳ Anh (Trụ sở tại tổ dân phố Hưng Lợi, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh) bán hàng với giá “cắt cổ”. Đội QLTT số 4 đã...
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 3702