Thông báo : Chào mừng bạn đến với Website Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh - Hotline : 0943.294.389

  KẾT QUẢ KTXL NĂM 2019

  TỔNG SỐ VỤ KIỂM TRA: 1884

  TỔNG SỐ VỤ XỬ LÝ: 1793

  TỔNG SỐ HÀNH VI: 1892

  TỔNG THU: 5.7 TỶ ĐỒNG

5 nhiệm vụ chính

 • Ổn định kiện toàn tổ chức
 • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
 • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
 • Ứng dụng công nghệ thông tin
 • Thông tin truyền thông
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 14961