Hoạt động

Chi bộ văn phòng - Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

Chiều ngày 30/7/2021, tại trụ sở Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh, Chi bộ văn phòng - thuộc Đảng bộ Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh, tổ chức kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Thị Yến.