Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống xử lý vi phạm hành chính cho toàn thể công chức, người lao động

Ngày 03/01/2020, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống xử lý vi phạm hành chính cho toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan

        Ngày 01/01/2020, Tổng cục Quản lý thị trường chính thức triển khai Hệ thống Xử lý vi phạm hành chính trong toàn lực lượng tại địa chỉ https://ins.dms.gov.vn với mục đích nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn kiểm tra, kiểm soát thị trường; hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ kiểm tra, đảm bảo toàn vẹn hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

          Hệ thống được xây dựng dựa trên các văn bản pháp luật quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng quản lý trường, các văn bản quy định về quy trình kiểm tra, xử lý vi phạm…

          Hệ thống gồm các phân hệ chính:

          - Quản lý cá nhân, tổ chức;

          - Quản lý kế hoạch kiểm tra;

          - Quản lý tiếp nhận, xử lý thông tin;

          - Quản lý hồ sơ vụ việc;

          - Tra cứu, thống kê báo cáo.

(Giao diện Hệ thống xử lý vi phạm hành chính)

Trên cơ sở tiếp thu các nội dung hướng dẫn của Tổng cục và đơn vị xây dựng phần mềm, đồng chí Nguyễn Văn Hảo - Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế đã chủ động tham mưu lãnh đạo Cục tổ chức tập huấn để kịp thời triển khai Hệ thống. Với tinh thần nghiêm túc, toàn thể cán bộ, công chức Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh đã thực hành nhập dữ liệu, hồ sơ vụ việc, trao đổi, thảo luận, từ đó tìm ra các hạn chế, vướng mắc trong hệ thống để kịp thời có hướng kiến nghị, tháo gỡ. Sau một ngày truyền tải, hướng dẫn, cán bộ, công chức cơ bản đã nắm được cách sử dụng các chức năng của Hệ thống. 

(Đồng chí Nguyễn Văn Hảo - Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế

tập huấn, hướng dẫn sử dụng Hệ thống cho cán bộ, công chức)

Kết thúc buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Cự Dũng - Cục trưởng cục quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Hệ thống Xử lý vi phạm hành chính là hệ thống hoàn toàn mới, lần đầu tiên đưa vào triển khai, là bước đột phá trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ của lực lượng quản lý thị trường, tạo sự đồng bộ, giúp thống nhất liên thông quản lý, điều hành, xử lý, lưu trữ hồ sơ trong toàn lực lượng, phục vụ công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Rút ngắn thời gian tổng hợp, đánh giá, nhận định tình hình mang lại hiệu quả trong việc thực thi nhiệm vụ. Đây là bước chuyển biến quan trọng, mang tính chiến lược, yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức phải nghiêm túc, nỗ lực triển khai thực hiện.”

(Đồng chí Nguyễn Cự Dũng - Cục trưởng kết luận,

giao nhiệm vụ, chỉ đạo triển khai Hệ thống)

Thời gian tới, bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường theo quy định, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh sẽ triển khai đồng bộ, song song hệ thống xử lý vi phạm hành chính của toàn lực lượng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020 và những năm tiếp theo./.

Uông Văn Thiện
Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh