Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Từ ngày 28/02/2020 đến ngày 03/3/2020, ngay sau khi Chi bộ 3 tổ chức đại hội điểm thành công; lần lượt Chi bộ 2, Chi bộ Văn phòng và Chi bộ 1 tiến hành đại hội chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2022

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương; Kế hoạch số 193-KH/TU, ngày 28/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 11-KH/ĐUK, ngày 20/9/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU, ngày 25/11/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 02-HD/ĐUK, ngày 11/12/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Kế hoạch số 73-KH/ĐU, ngày 24/9/2019 của Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh về việc tổ chức Đại hội các chi bộ tiến tới Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Được sự đồng ý của BTV Đảng ủy Khối, Đảng ủy Cục, từ ngày 28/02/2020 đến ngày 03/3/2020, ngay sau khi Chi bộ 3 tổ chức đại hội điểm thành công; lần lượt Chi bộ 2, Chi bộ Văn phòng và Chi bộ 1 tiến hành đại hội chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2022.

Trên cơ sở bám sát các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, các chi bộ đã thực hiện đầy đủ, đúng các quy trình, thủ tục tiến hành đại hội từ công tác chuẩn bị nhân sự, thành lập các tiểu ban, xây dựng dự thảo các văn kiện và tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và quần chúng; trước khi tiến hành đại hội, Bí thư các chi bộ đã báo cáo, trình hồ sơ về Đảng ủy xem xét, phê duyệt. Đại hội các chi bộ được tiến hành trong không khí trang nghiêm, long trọng với sự có mặt của đầy đủ các đảng viên trong chi bộ và đại biểu khách mời từ Đảng ủy Cục và Bí thư các chi bộ.

Tại đại hội, đại biểu đã được nghe các báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm của đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020; báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ Cục và các ý kiến phát biểu tham luận. Nhìn chung các báo cáo đánh giá rất khách quan, trung thực và phản ánh đầy đủ hoạt động của các chi bộ trong nhiệm kỳ 2018-2020; các ý kiến tham gia phát biểu hết sức trách nhiệm và chất lượng. Tham dự chỉ đạo các đại hội, đồng chí Bí thư/Phó Bí thư Đảng ủy đánh giá rất cao vai trò, trách nhiệm của các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ và đảng viên trong chi bộ trong suốt nhiệm kỳ cũng như quá trình chuẩn bị cho đại hội của chi bộ; những kết quả mà các chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của các chi bộ như: Công tác nêu gương, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc xây dựng gương điển hình để nhân rộng; chất lượng các cuộc sinh hoạt chuyên đề .v.v. Trên cơ sở đó chỉ đạo các chi bộ đưa ra các giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ để thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ tới.

Tại đại hội, các chi bộ đã tiến hành bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 với quy trình bầu cử hết sức dân chủ, trách nhiệm và đúng quy chế bầu cử trong Đảng. Qua đó đại hội đã sáng suốt lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn, đủ đức, đủ tài để lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022. Kết quả cụ thể như sau:

- Chi bộ Văn phòng: Đồng chí Nguyễn Văn Hảo, UVBCH Đảng bộ, phó Bí thư Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2018-2020 đã trúng cử chức danh Bí thư Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2022; đồng chí Kiều Thái Lưu, đảng viên Chi bộ Văn phòng đã trúng cử chức danh Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2022.

- Chi bộ 1:  Đồng chí Trương Quang Thắng, UVBCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2018-2020 đã trúng cử chức danh Bí thư Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2020-2022; đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Phó Bí thư Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2018-2020 đã trúng cử chức danh Phó Bí thư Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2020-2022.

- Chi bộ 2: Đồng chí Võ Viết Linh, Bí thư Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2018-2020 đã trúng cử chức danh Bí thư Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2020-2022; đồng chí Nguyễn Quốc Đông, Phó Bí thư Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2018-2020 đã trúng cử chức danh Phó Bí thư Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2020-2022.

- Chi bộ 3: Đồng chí Trương Công Huy, Bí thư Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2018-2020 đã trúng cử chức danh Bí thư Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2020-2022; đồng chí Nguyễn Tư Phú, Phó Bí thư Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2018-2020 đã trúng cử chức danh Phó Bí thư Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2020-2022.

Dưới đây là một số hình ảnh đại hội các chi bộ:

Chi bộ Văn phòng

Chi bộ Văn phòng

Chi bộ Văn phòng

Chi bộ Văn phòng

Chi bộ 1

Chi bộ 1
 
Chi bộ 1
 
Chi bộ 2
 
Chi bộ 2
 
Chi bộ 3
 
Chi bộ 3
Nguyễn Văn Hảo
Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh