Kiểm tra, kiểm soát

Kiểm tra, xử lý số lượng lớn mỹ phẩm nhập lậu

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, xử lý số lượng lớn mỹ phẩm nhập lậu