Thông báo : Chào mừng bạn đến với Website Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh - Hotline : 0943.294.389

Hà Tĩnh: Trao quyết định nghỉ hưu, thuyên chuyển công tác cho một số công chức

Sáng ngày 03/12/2021 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức trao Quyết định nghỉ hưu trước tuổi, quyết định thuyên chuyển công tác đối với một số công chức trong cơ quan, đơn vị

Thông báo công khai số liệu điều chỉnh dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2021 (Đợt 3)

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh công khai số liệu điều chỉnh dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2021 (Đợt 3)

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh thông báo công khai việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Đảng bộ Cục quản lý thị trường Hà Tĩnh Tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ Đảng viên

Chiều ngày 08/10/2021, Đảng bộ Cục quản lý thị trường Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngủ Đảng viên

Quản lý thị trường quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao

Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh khẳng định, công tác thi đua - khen thưởng, đặc biệt là việc phát động, triển khai các phong trào thị đua trong lực lượng quản lý thị trường là rất quan trọng. Thi đua...

5 nhiệm vụ chính

  • Ổn định kiện toàn tổ chức
  • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
  • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
  • Ứng dụng công nghệ thông tin
  • Thông tin truyền thông

  HÀ TĨNH CÓ

  Diện tích: 5.990,7 km².

  Dân số: 1.288.866 người.

  GRDP: 73.012 tỷ đồng.

  GRDP ĐN: 56,649 triệu đồng

  Có 13 huyện, thành phố, thị xã

Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 51445