Xây dựng lực lượng

Công bố Quyết định thành lập Ban chỉ huy quân sự Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh

Sáng ngày 10/01/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ công bố quyết định về việc thành lập Ban chỉ huy quân sự Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh. Đến dự có các đồng chí trong Ban Chỉ huy quân sự thành phố, cán bộ, chiến sĩ tự vệ cơ quan.