Xây dựng lực lượng

Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công chức, người lao động năm 2023

Nhằm đảm đảm sức khỏe trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của công chức và người lao động. Ngày 23/10/2023 Cấp ủy, Chuyên môn, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng Trung tâm xét nghiệm MEDIC Hà Tĩnh tổ chức xét nghiệm và khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể công chức, người lao động