Chi tiết văn bản

 Thông báo kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ của Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh năm 2024

MENU VĂN BẢN