Chi tiết văn bản

 Giấy uỷ quyền về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

MENU VĂN BẢN