Văn bản chỉ đạo điều hành

# Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1
147/QĐ-QLTTHT
19-07-2024
Thông tin nhanh văn bản Tải về
2
139/KL-QLTTHT
12-06-2024
Thông tin nhanh văn bản Tải về
3
64/GUQ-QLTTHT
14-03-2024
Thông tin nhanh văn bản Tải về
4
39/TB-QLTTHT
01-02-2024
Thông tin nhanh văn bản Tải về Tải về
5
38/TB-QLTTHT
01-02-2024
Thông tin nhanh văn bản Tải về Tải về
6
292/TB-QLTTHT
27-12-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
7
230/QĐ-QLTTHT
26-12-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
8
234/TB-QLTTHT
31-10-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
9
185/GUQ-QLTTHT
18-09-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
10
175/GUQ-QLTTHT
31-08-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
( Tổng số : 56 văn bản)

MENU VĂN BẢN