Tin tức

Năm 2018, Gia Lai phát hiện nhiều vụ việc gian lận trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

Kết thúc đoàn kiểm tra liên ngành xăng dầu năm 2018, Đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra 26 cơ sở (17 cơ sở vi phạm, 09 không vi phạm). Tổng số tiền thu nộp Kho bạc Nhà nước: 1.766.781.800 đồng (trong đó: thu phạt vi phạm hành chính: 1.140.000.000 đồng; truy thu số tiền thu lợi bất chính: 626.781.800 đồng), tước 09 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu. Chuyển giao Trung tâm bán đấu giá tỉnh Gia Lai đã bán đấu giá 05 cột đo nhiên liệu điện tử với số tiền 60.200.000 đồng.