Tin tức

Dấu ấn của Quản lý thị trường Hà Tĩnh năm 2017

Năm 2017 khép lại với tỉnh Hà Tĩnh nói chung và lực lượng QLTT Hà Tĩnh nói riêng đã đạt được nhiều kết quả ngoài mong đợt