Tin tức

5 Tấn thực phẩm bẩn trên đường vào nhà hàng, quán nhậu trong các ngày lễ 30/4 và 01/5

Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh bắt giữ, xử lý 5 tấn thực phẩm bẩn dịp lễ 30/4