Tin tức

Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 -2025

Sáng ngày 03/6/2019, Đảng bộ Cục QLTT tỉnh tổ chức rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 -2025