Tin tức

Hậu Giang: Phát hiện 14.400 bao thuốc lá điếu nhập lậu

Ngày 04 tháng 01 năm 2019, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Hậu Giang phát hiện 14.400 bao thuốc lá điếu nhập lậu