Tin tức

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với lô tài sản 3000 hộp đựng đồ gia dụng