Nét truyền thống của lực lượng QLTT Hà Tĩnh Trong suốt chặng đường 60 năm lịch sử xây dựng và phát triển

Chặng đường 60 năm qua của lực lượng QLTT cả nước nói chung và QLTT Hà Tĩnh nói riêng, là chặng đường gian nan, vất vả nhưng rất tự hào. Làm nên những thành tích đó là công sức, trí tuệ của lớp lớp thế hệ cán bộ công tác trong ngành Công Thương nói chung và lực lượng QLTT nói riêng

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Quản lý thị trường cả nước nói chung và lực lượng Quản lý thị trường Hà Tĩnh nói riêng; đặc biệt từ ngày tái lập tỉnh (1992 đến nay) đã từng bước được xây dựng theo hướng chính quy, tổ chức chặt chẽ, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò không thể thiếu trong hệ thống quản lý nhà nước đối với hoạt động Thương mại. Những thành công sau đây đã trở thành nét truyền thống của lực lượng QLTT Hà Tĩnh.
Một là : Trung thành, tận tuỵ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 Từ khi thành lập đến nay, CBCC lực lượng QLTT Hà Tĩnh luôn kiên định lập trường chính trị vững vàng, xác định là lực lượng bảo vệ đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, không chùn bước trước khó khăn, không sa ngã trước cám dỗ và những mặt trái của thị trường; cụ thể: trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật (đã phát gần 100.000 tờ rơi; ký cam kết trên 50.000 lượt hộ kinh danh; tổ chức hàng trăm cuộc tọa đàm, đối thoại; thông báo số điện thoại đường dây nóng, tuyên truyền chạy chữ trên chương trình thời sự); công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, tham gia các hoạt động bình ổn giá, Phòng chống dịch bệnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng... Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện quyết liệt (đã xử lý gần 40.000 vụ vi phạm, tổng số tiền phạt hành chính, hàng hóa tịch thu, hàng hóa tiêu hủy trên 100  tỷ đồng) và nhiều vụ việc lớn điển hình, được chính quyền các cấp ghi nhận, biểu dương, được nhân dân đồng tình.
Hai làGiữ gìn kỷ cương, nề nếp, đoàn kết và phát huy dân chủ.
Trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, QLTT Hà Tĩnh luôn giữ vững truyền thống đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, luôn nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Pháp luật và cơ quan quản lý các cấp, xây dựng và thực hiện nghiêm nội quy, quy chế cơ quan đơn vị, thực hiện dân chủ đi đôi giữ vững kỷ cương, nề nếp.
Ba là : Xây dựng lưc lượng không ngừng lớn mạnh, tinh thông nghiệp vụ.
  Mặc dù có nhiều thời kỳ thay đổi về tổ chức, nhiệm vụ và phần lớn là thiếu biên chế song nhìn chung chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức QLTT Hà Tĩnh ngày càng được nâng cao cả về chính trị, tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ; cơ sở vật chất ngày càng được quan tâm đầu tư đáp ứng tốt hơn nhu cầu làm việc và sinh hoạt.Tổ chức Đảng và các đoàn thể chính trị, xã hội được quan tâm xây dựng, củng cố và phát triển, phấn đấu là những tổ chức trong sạch, vững mạnh làm cơ sở cho việc xây dựng và phát triển lực lượng theo yêu cầu chính quy, có tổ chức chặt chẽ.
Bốn là : Phát huy tốt sức mạnh phối hợp lực lượng trên địa bàn.
Là cơ quan chủ công về kiểm tra, kiểm soát thị trường nội địa, lực lượng QLTT Hà Tĩnh luôn phát huy vai trò nòng cốt và trách nhiệm cao trong đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn. Đặc biệt là việc phát huy sức mạnh phối hợp liên ngành được tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, điểm nóng nhằm ngăn chặn, hạn chế những tác động tiêu cực, phục vụ tốt nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương như: Vệ sinh ATTP, Phân bón, Vật tư Nông nghiệp, Thuốc tân dược, Hành nghề y dược tư nhân, Mỹ phẩm, Văn hóa phẩm, Thông tin truyền thông, Xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng...
Năm làGiải quyết đúng mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ: “xây” và “chống”
Coi trọng “xây” đi đôi với tích cực “chống”, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật vận động thuyết phục đi đôi với kiên quyết đấu tranh xử lý vi phạm. Trong nội bộ chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nghiệp vụ, phát huy dân chủ và vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể tạo nên sức mạnh tổng hợp, bền vững.
Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác, từ khi thành lập đến nay (từ năm 1995 đến nay)  Chi cục QLTT Hà Tĩnh đã được Chủ tịch nước, Chính phủ, các bộ ngành Trung ương, Ban chỉ đạo 127 TW (nay là Ban chỉ đạo 389 quốc gia), Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tặng thưởng nhiều Huân chương lao động, cờ thi đua, bằng khen, danh hiệu chiến sĩ thi đua cho nhiều tập thể và cá nhân...
Nước ta đang ngày càng hội nhập sâu hơn với khu vực và Thế giới. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tình hình kinh tế trong nước, trong tỉnh tiếp tục phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, trong đó có những thách thức mới gay gắt, phức tạp hơn, cạnh tranh sẽ diễn ra trên diện rộng, các yếu tố thị trường quốc tế tác động trực tiếp đến thị trường trong nước. Tình hình thị trường còn nhiều yếu tố bất ổn, khó lường, hoạt động QLTT sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.
Vì vậy lực lượng QLTT cần phải nhận thức rõ và đầy đủ hơn vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình để góp phần bảo vệ và thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương. Trong thời gian tới cần tập trung vào một số nhiệm vụ cơ bản sau:
1. Về nắm bắt, tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn Pháp luật
Chủ động nắm bắt quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản Pháp luật, đồng thời coi trọng công tác phổ biến, tuyên truyền hướng dẫn, tạo điều kiện để thương nhân hiểu biết, tự giác thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về hoạt động thương mại và các lĩnh vực liên quan.
2. Về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường
 Tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm bắt thông tin, diễn biến thị trường và việc chấp hành pháp luật của người kinh doanh; kiểm tra, xử lý khi phát hiện có hành vi vi phạm đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Pháp luật, góp phần bình ổn thị trường, tác động tích cực đến sản xuất kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và nhà sản xuất, kinh doanh chân chính.
Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra đối với các hoạt động kinh doanh trên thị trường, tập trung vào các lĩnh vực, mặt hàng nhạy cảm, trọng điểm, thiết yếu một cách chủ động, hiệu quả.
3. Tiếp tục củng cố, xây dựng lực lượng “Chính quy, có tổ chức chặt chẽ”, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, chú trọng nâng cao năng lực CBCC phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao, kết hợp với đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực với việc đổi mới phương thức hoạt động, tránh gây phiền hà, khó khăn làm cản trở hoạt động SXKD của Doanh nghiệp. Xây dựng và rèn luyện tác phong, lề lối làm việc, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, giữ gìn kỷ cương, đoàn kết; quan tâm đầu tư, quản lý và sử dụng có hiệu quả phương tiện, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm; đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ chính trị và đề án về tổ chức của lực lượng QLTT.       
 4. Thực hiện tốt chức năng cơ quan thành viên Ban chỉ đạo 389/ĐP
Chủ động đề xuất xây dựng kế hoạch phối kết hợp các lực lượng có liên quan, chủ trì triển khai các đoàn kiểm tra liên ngành, các hoạt động tập trung theo chuyên đề có trọng tâm, trọng điểm, theo tinh thần của Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chính phủ về kìm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.
Chặng đường 60 năm qua của lực lượng QLTT cả nước nói chung và QLTT Hà Tĩnh nói riêng (đặc biệt từ ngày tái lập tỉnh đến nay), là chặng đường gian nan, vất vả nhưng rất tự hào. Làm nên những thành tích đó là công sức, trí tuệ của lớp lớp thế hệ cán bộ công tác trong ngành Công Thương nói chung và lực lượng QLTT nói riêng. Đồng thời cũng là hệ quả tất yếu của sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và sự giúp đỡ của nhân dân./.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh
Tags:chặng đường 60 nămLịch sử 60 năm60 năm QLTT