Cục Quản lý thị trường tổ chức Lễ ký cam kết chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ

Sáng ngày 03/6/2019, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức cho các phòng chuyên môn, các đội Quản lý thị trường và toàn thể CBCC trong Cục ký cam kết chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động công vụ

Sáng ngày 03/6/2019, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức chào cờ đầu tháng 6 và trao quyết định nghỉ hưu cho 01 cán bộ (đồng chí Phạm Như Hồng) nguyên là Đội trưởng Đội Quản lý thị trường về nghỉ chế độ theo quy định của Nhà nước; tiếp đó đồng chí Phan Thanh Bá, Trưởng phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp đã tuyên truyền, phổ biến, quán triệt một số văn bản pháp luật mới cho toàn thể cán bộ, công chức và người lao động biết. Cũng trong buổi sáng, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức cho các phòng chuyên môn, các đội Quản lý thị trường và toàn thể CBCC trong Cục ký cam kết chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, góp phần tăng cường và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, kỷ cương hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động của đơn vị; tiến tới xây dựng văn hóa công sở trong cơ quan, đơn vị.

Một số hình ảnh có liên quan:

(đồng chí Nguyễn Cự Dũng, Q. Cục trưởng trao quyết định nghỉ hưu...)

(các đồng chí, đồng nghiệp lên chúc mừng đồng chí Phạm Như Hồng)

(đồng chí Phan Thanh Bá, Trưởng phòng NVTH phổ biến pháp luật)

(đồng chí Nguyễn Thị Thư, UVBCH Đảng bộ, Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế hướng dẫn ký cam kết)

(CBCC thực hiện ký cam kết)

(CBCC thực hiện ký cam kết)

Nguyễn Văn Hảo
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh
Tags:Ký cam kết chấp hành kỷ luật, kỷ cươngHoạt động công vụ