Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng ngày 31 tháng 12 năm 2021, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hương, UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Thị Hoa, chuyên viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Cự Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng; đồng chí Nguyễn Thừa Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn; các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn, cùng toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đảng bộ Cục QLTT có 04 chi bộ trực thuộc, với tổng số 44 đảng viên; về trình độ lý luận chính trị chính trị có 07 cử nhân  và cao cấp, 21 trung cấp. Trong năm 2021tiếp tục là một năm hết sức khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid- 19, dịch tả lợn Châu Phi diễn biến hết sức phức tạp, tình hình mưa lũ diễn ra tại các tỉnh miền trung, trong đó có Hà Tĩnh gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống kinh tế, xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác QLTT; Đảng ủy, Lãnh đạo Cục đã bám sát vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Tổng Cục QLTT, vừa nổ lực khắc phục các khó khăn, tham mưu, tích cực triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; bên cạnh đó Đảng ủy Cục QLTT đã nhận được sự quan tâm thường xuyên của các cơ quan cấp trên, nhất là Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị; quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tích cực tuyên truyền sâu rộng Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2020-2025.

(Hình ảnh: Khai mạc hội nghị )

(Hình ảnh: Đại biểu tham dự hội nghị)

Hội nghị đã nghe dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 do đồng chí Nguyễn Thừa Đoàn - Phó Bí thư Đảng ủy trình bày. Năm 2021 là một năm với nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh COVID – 19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến mọi mặt hoạt động của Đảng bộ. Trước những thách thức đặt ra, Đảng ủy, lãnh đạo Cục lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của luôn đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất, đoàn kết; tổ chức Đảng, chuyên môn, Công đoàn, Đoàn thanh niên luôn gắn kết tổ chức thực hiện nhiều phòng trào hoạt động có ý nghĩa. Đảng ủy, Lãnh đạo Cục đã quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng cục QLTT, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; tập trung xây dựng lực lượng QLTT theo hướng chính quy, chuyên nghiệp và hiện đại. Đảng viên, công chức, người lao động luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Vì vậy, năm 2021 Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh được cấp trên, các cấp, các ngành, chính quyền địa phương đánh giá cao, ghi nhận mọi sự nổ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ. Năm 2021 Đảng bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.      

   

(Hình ảnh: Đồng chí Nguyễn Thừa Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy thông qua DT báo cáo)

Một số kết quả đạt được như:

- Đảng ủy Cục đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên đảng viên, công chức, người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Các chỉ thị, nghị quyết, phong trào, cuộc vận động của Đảng ủy cấp trên được Đảng ủy Cục cụ thể hóa, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong thực tiễn hoạt động. Các nghị quyết, chuyên đề được triển khai về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với các phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

- Công tác kiểm tra, giám sát trong đảng được chú trọng, trong năm 2021, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã tổ chức 04 cuộc kiểm tra, giám sát về việc thực hiện Nghị quyết TW4(khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm; phòng chống tham nhũng, lãng phí; việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; kiểm tra việc thu, nộp đảng phí và công tác quản lý, sử dụng tài chính đảng; giám sát viêc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. 

- Công tác phát triển đảng viên luôn được coi trọng, hết sức quan tâm. Trong năm, có 01 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, 02 đoàn viên ư tú được cử tham gia lớp cảm tình Đảng. Hiện Đảng bộ có 43 Đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị và tất cả các đảng viên chính thức đều có thẻ.

- Công tác kiểm tra và xử lý vi phạm: 1195 vụ kiểm tra, 1164 vụ xử lý, 1234 hành vi vi phạm; tổng số thu trong kỳ trên 5.4 tỷ đồng.

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ theo đúng quy định và đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác khác.

Hội nghị đã được nghe đại diện của các chi bộ trực thuộc phát biểu tham luận; nội dung tham luận đã bám sát dự thảo báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022, hết sức trọng tâm, cô đọng, nhiều ý kiến, giải pháp mới; trong đó chú trọng đề xuất các giải pháp tích cực góp phần để Đảng bộ thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2022.

(Hình ảnh: Đảng viên Chi bộ Văn phòng tham luận)

(Hình ảnh: Đảng viên Chi bộ 1 tham luận)

(Hình ảnh: Đảng viên Chi bộ 2 tham luận)

(Hình ảnh: Đảng viên Chi bộ 3 tham luận)

Về dự chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hương, UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đồng tình với dự thảo báo cáo và các ý kiến đánh giá, tham luận; đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ Cục đạt được trong năm 2021 đồng thời nhấn mạnh thêm những tồn tại đã nêu ra trong dự thảo báo cáo và đề nghị Đảng bộ Cục quan tâm thực hiện tốt hơn trong năm 2022, khắc phục các khó khăn, tồn tại, phát huy các ưu điểm, kết quả đã đạt được để đưa Đảng bộ Cục ngày càng phát triển, xứng đáng là một trong những tổ chức cơ sở Đảng đứng đầu của Đảng bộ Khối.

(Hình ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Hương – UVBTV, TBTC ĐUK phát biểu chỉ đạo)

Với những thành tích đã đạt được trong năm 2021, Đảng ủy Cục ghi nhận, biểu dương, tặng giấy khen cho 01 tập thể (Chi bộ Văn phòng) và 09 Đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021.

(Hình ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thư, UVBCH công bố quyết định khen thưởng)

(Hình ảnh: Tập thể, cá nhân được tặng giấy khen Đảng ủy Cục)

Thay mặt chủ trì Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Cự Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng ghi nhận, tiếp thu các ý kiến phát biểu tham luận, nhất là ý kiến đánh giá, nhận xét của đồng chí Nguyễn Thị Hương, UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh là những ý kiến chỉ đạo hết sức sâu sát, kịp thời để Đảng bộ Cục đưa vào nội dung báo cáo, phương hướng nhiệm vụ thực hiện trong năm 2022. Trên cơ sở các ý kiến phát biểu, kết luận bế mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới như:

- Thứ nhất, tiếp tục bám sát Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên, Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2020-2025, các Chương trình, Kế hoạch công tác năm và các văn bản chỉ đạo của cấp trên để lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, công chức, người lao động thực hiện tốt các nhiệm vụ.

- Thứ hai, tăng cường lãnh đạo công tác cải cách hành chính; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng văn hóa công sở; đạo đức công vụ, xây dựng cơ quan vững mạnh nhằm đưa lực lượng QLTT từng bước chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại.

- Thứ ba, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

- Thứ tư, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống; đổi mới nội dung và phương pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đảng viên, công chức, người lao động.

- Thứ năm, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; chất lượng sinh hoạt chi bộ, cấp ủy; chú trọng công tác phát triển đảng viên đảm bảo về số lượng và chất lượng.

- Thứ sáu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của Đảng và công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí  theo Chương trình, kế hoạch của năm 2022.

- Thứ bảy, lãnh đạo tốt công tác dân vận và hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

- Thứ tám, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nhất là công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhất là dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần và năm 2022.

(Hình ảnh: Đồng chí Nguyễn Cự Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng kết luận bế mạc)

Hội nghị khép lại thành công, tốt đẹp với không khí hết sức vui tươi, phấn khởi của Đảng viên trong toàn Đảng bộ. Hy vọng với những nụ cười, niềm tin mãnh liệt ấy, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường sẽ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao, đưa lực lượng Quản lý thị trường ngày càng phát triển chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại, xứng đáng là một trong những lá cờ đầu của Đảng bộ Khối./.

Đặng Thị Thu Thuỷ
Chi bộ Văn phòng, Đảng bộ Cục