Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt hoạt động công vụ và một số văn bản pháp luật có liên quan

Để áp dụng thực hiện nghiêm túc Thông tư số 18/2019/TT-BCT ngày 30/9/2019 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường, Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức quán triệt cho toàn thể CBCC trong đơn vị

          Từ ngày 31/10/2019 đến ngày 01/11/2019, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt hoạt động công vụ và một số văn bản pháp luật có liên quan. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Cự Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng, các đồng chí lãnh đạo Cục, nguyên lãnh đạo Chi cục và toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị.

(Quang cảnh hội nghị)

         Hội nghị đã phổ biến, quán triệt một số nội dung: Nghị định số 78/2019/NĐ-CP ngày 14/10/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP; Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; Thông tư số 17/2019/TT-BCT ngày 19/9/2019 của Bộ Công Thương bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, liên tịch ban hành; Thông tư số 18/2019/TT-BCT ngày 30/9/2019 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường; một số nội dung liên quan trong công tác thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quản lý phương tiện, tài sản...

          Đặc biệt tại hội nghị đã dành phần lớn thời gian để phổ biến, quán triệt Thông tư số 18/2019/TT-BCT ngày 30/9/2019 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường; trong đó chú trọng phân tích quy định trách nhiệm của công chức trong hoạt động công vụ, những việc không được làm trong hoạt động công vụ, xử lý kỷ luật công chức vi phạm… Tại hội nghị cũng đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận để làm rõ hơn các quy định tại Thông tư 18, phần lớn CBCC đều nhận định Thông tư số 18 đã quy định rõ ràng, chi tiết, cụ thể các nội dung về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường và đây là một trong những văn bản pháp lý quan trọng để góp phần xây dựng lực lượng Quản lý thị trường ngày càng chính quy, hiện đại, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

(Đồng chí Nguyễn Cự Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng quán triệt tại hội nghị)

        Bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Cự Dũng yêu cầu toàn thể CBCC cần phải tiếp tục tập trung nghiên cứu những vấn đề đã được tập huấn, nhất là Thông tư số 18/2019/TT-BCT. Qua đó mỗi CBCC phải nâng cao được ý thức trách nhiệm và hành động trong quá trình thực thi công vụ; thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao./.

Nguyễn Văn Toại - Phòng NVTH
Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh