Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Năm 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tuy nhiên Đảng bộ Cục đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao phó, được Đảng uỷ cấp trên, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao; là một trong những Đảng bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Chiều ngày 12/01/2022, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Uỷ ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy. Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị, tham dự có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, bí thư, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cơ sở. Về phía Đảng ủy Cục Quản lý thị trường có đồng chí Nguyễn Cự Dũng, Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thừa Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

Tại Hội nghị, Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cục Quản lý thị trường vinh dự được Ban thường vụ Đảng ủy khối tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Đ/c Nguyễn Cự Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng thay mặt Đảng ủy Cục nhận giấy khen của Ban thường vụ Đảng ủy khối

Năm 2021 là một năm hết sức khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19, dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp, cả nước phải chung tay phòng chống dịch, giãn cách, cách ly xã hội; thời tiết khắc nghiệt gây ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế, xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác quản lý thị trường. Tính chất đặc thù của công tác quản lý thị trường hoạt động dàn trải trên địa bàn 13 huyện, thành phố, thị xã trong toàn tỉnh; chức năng nhiệm vụ nhiều, lĩnh vực hoạt động rộng; nhiệm vụ hết sức nặng nề, phức tạp. Kinh phí phục vụ cho công tác, cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu thốn; lực lượng mỏng; chế độ đối với công chức, người lao động chưa đáp ứng được yêu cầu công tác; quy định của pháp luật về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả chưa đồng bộ, một số không phù hợp với thực tiễn, do vậy việc kiểm tra và xử lý có lúc, có khi còn vướng mắc và lúng túng.

Tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ Cục Quản lý thị trường luôn đoàn kết, nổ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các mặt công tác:

Đảng ủy Cục đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên đảng viên, công chức, người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Các chỉ thị, nghị quyết, phong trào, cuộc vận động của Đảng ủy cấp trên được Đảng ủy Cục cụ thể hóa, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong thực tiễn hoạt động. Các nghị quyết, chuyên đề được triển khai về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với các phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm tình hình, tư tưởng đảng viên, công chức, người lao động; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong nội bộ, tạo được sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ từ đó thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong toàn cơ quan, đơn vị.

Công tác phát triển đảng viên luôn được coi trọng, hết sức quan tâm. Trong năm, có 01 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, 02 đoàn viên ư tú được cử tham gia lớp cảm tình Đảng. Công tác quản lý đảng viên được Đảng ủy hết sức quan tâm chỉ đạo, từ việc phân công, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên đến công tác quản lý hồ sơ, chuyển sinh hoạt, giới thiệu đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú; công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên hằng năm; công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật đảng viên .v.v. Cụ thể một số nội dung như:

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ theo đúng quy định và đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác khác.

Lãnh đạo thực hiện quyết liệt công tác kiểm tra và xử lý vi phạm, đã xử lý 1.103vụ vi phạm; tổng số tiền phạt, trị giá hàng hóa vi phạm gần 5,2 tỷ đồng. Qua đó, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chân chính, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

Với những thành tích đã đạt được, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường vinh dự là một trong 24 đơn vị được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tổng số 110 đơn vị trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Tại Hội nghị, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cục Quản lý thị trường cũng vinh dự là 01 trong 08 đơn vị (trên tổng số 110 ) được nhận giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy khối vì có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp Ủy ban kiểm tra Đảng ủy được nhận giấy khen của Ban Thường vụ.

Đ/c Nguyễn Thừa Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy thay mặt UBKT Đảng ủy nhận giấy khen của BTV Đảng ủy khối

Xác định vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Đảng; thời gian qua, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát theo hướng toàn diện, chất lượng, hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các khuyết điểm, hạn chế đang gặp phải.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa số 42-CTr/ĐU ngày 22/9/2020, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa số 09-CTr/UBKT ngày 23/9/2020; trong đó, chú trọng kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí; việc chấp hành các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; việc thực hiện văn hóa công sở, đạo đức công vụ.

Năm 2021, Đảng ủy đã ban hành Kế hoạch số 85-KH/ĐU ngày 15/01/2021, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã ban hành Kế hoạch số 10-KH/UBKT ngày 18/01/2021 về kiểm tra, giám sát năm 2021; theo đó, trong năm 2021 tập trung kiểm tra, giám sát về: Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; kiểm tra việc thu, nộp đảng phí và công tác quản lý, sử dụng tài chính đảng; giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Đảng ủy Cục tiến hành giám sát Chi bộ 2 và đồng hí Bí thư Chi bộ 2

Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy thường xuyên ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát đối với các Chi bộ. Theo đó chỉ đạo các Chi bộ chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm; coi trọng công tác tự kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Năm 2021, Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 03 tổ chức đảng và 03 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện một số khuyết điểm, hạn chế trong công tác thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra đã yêu cầu tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra kịp thời khắc phục, chấn chỉnh. Các cuộc kiểm tra, giám sát đều thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo khách quan, minh bạch, công bằng.

Bên cạnh thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề; Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên thông qua phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên ủy ban kiểm tra theo dõi, tham gia sinh hoạt với các Chi bộ, nắm bắt tình hình các tổ chức đảng, đảng viên, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, những vấn đề phát sinh và báo cáo về Đảng ủy theo quy định.

Trong thời gian tới, Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Coi trọng tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng; xử lý kịp thời, kiên quyết, nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Nguyễn Văn Toại
Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh