Đảng bộ Cục quản lý thị trường Hà Tĩnh Tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ Đảng viên

Chiều ngày 08/10/2021, Đảng bộ Cục quản lý thị trường Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngủ Đảng viên

Ngày 08/10/2021, Đảng bộ Cục quản lý thị trường Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngủ Đảng viên. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Cự Dũng - Bí thư Đảng bộ, Cục trưởng, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Cục, Bí thư các chi bộ, các đồng chí lãnh đạo Cục, Trưởng phòng chuyên môn, Đội trưởng Đội QLTT, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội cựu chiến binh.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thừa Đoàn - Phó Bí thư Đảng ủy thay mặt cấp ủy thông qua Báo cáo dự thảo Tổng kết về xây dựng tổ chức Đảng và đội ngủ Đảng viên; Báo cáo đánh giá những thành tựu đạt được về xây dựng tổ chức đảng và đội ngủ Đảng viên trong thời gian qua, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

Trên cơ sở dự thảo báo cáo tổng kết, các thành viên dự họp tham gia ý kiến phát biểu; đánh giá, nhấn mạnh những kết quả đã đạt được đồng thời thẳng thắn đưa ra các tồn tại, hạn chế và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Cự Dũng - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng thay mặt chủ trì Hội nghị tiếp thu các ý kiến và chỉ đạo các nhiệm vụ thời gian tới cần tập trung như:

Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là yếu tố then chốt nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng bộ và cơ quan, đơn vị; do vậy Đảng ủy hết sức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X "Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" trong tình hình mới, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Kết luận số 55- KL/TU, ngày 14/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết số 11-NQ/ĐUK, ngày 18/12/2013 và Nghị quyết số 01- NQ/ĐUK, ngày 10/8/2011 của Đảng ủy Khối. Tổ chức đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Quy định số 1193-QĐ/TU, ngày 05/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho đội ngũ đảng viên; định hướng dư luận xã hội cho đảng viên, nhất là trong các cuộc sinh hoạt chi bộ.

Đề cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương của đảng viên; rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống lành mạnh, giản dị; tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của đảng viên; việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm; việc chấp hành nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng của đảng viên.

Quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú tham gia các lớp cảm tình Đảng; theo dõi, kết nạp vào hàng ngũ của Đảng để xây dựng tổ chức Đảng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng.

Quản lý, giám sát chặt chẽ đảng viên từ việc thực hiện nhiệm vụ, hồ sơ, chuyển sinh hoạt, đánh giá, xếp loại, giữ mối liên hệ nơi cư trú .v.v. Kịp thời động viên, khen thưởng đảng viên có thành tích xuất sắc đồng thời kiểm điểm, phê bình, kỷ luật nghiêm minh đối với những đảng viên có vi phạm.

Nguyễn Thị Thư - UVBCH
Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh