Tổng số : 1 kết quả
  • Hoạt động của Cục QLTT Hà Tĩnh với các cơ quan Khối nội chính

    Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh xác định công tác nội chính là một trong nhưng nội dung hết sức quan trọng, làm tốt công tác nội chính giúp thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của cấp ủy và chính quyền địa phương đặc biệt là các...