Thông báo

Lịch tiếp công dân của Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh trong năm 2020

Trong năm 2020, đồng chí Nguyễn Cự Dũng, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục thực hiện lịch tiếp công dân mỗi tháng 02 lần cố định vào ngày 02, 15 của tháng.