MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ
 
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH HÀ TĨNH 

Địa chỉ: Số 164 đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0393.856.946

Fax: 0393.691174

Email: hatinh.ttpc@dms.gov.vn