Học tập và làm theo Bác

Chi bộ văn phòng Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 4/2022 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa con người Hà Tĩnh, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội”.

Sáng ngày 04/4/2022, tại Văn phòng Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh, Chi bộ văn phòng Cục đã tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề tháng 4 với chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa con người Hà Tĩnh, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội”.