Học tập và làm theo Bác

Chi bộ Văn phòng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên và sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề tháng 5

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; thực hiện theo kế hoạch và được sự nhất trí của Đảng ủy Cục, chiều ngày 04/5/2023, Chi bộ Văn phòng đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Uông Văn Thiện và tổ chức sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề tháng 5. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong phát triển Đảng viên và thực hiện công tác xây dựng tổ chức Đảng, nhằm bổ sung cho Chi bộ đội ngũ Đảng viên trẻ có trình độ, có năng lực đóng góp vào sự tăng cường sức chiến đấu của tổ chức Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ.