Hoạt động

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại công chức năm 2021

Từ ngày 19/11 đến ngày 23/11/2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại công chức năm 2021