Hoạt động

Đội Quản lý thị trường số 1: Nâng cao khả năng phân biệt hàng thật, hàng giả xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cho công chức quản lý thị trường.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế và cạnh tranh toàn cầu, vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trở nên đặc biệt quan trọng và trở thành mối quan tâm hàng đầu trong quan hệ kinh tế quốc tế. Từ khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chống sản xuất, buôn bán hàng giả ngày càng được quan tâm hơn. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ ở nước ta hiện nay đang diễn ra khá phổ biến, ngày càng phức tạp với những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng sản xuất, kinh doanh bất chính