Xây dựng lực lượng

Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt hoạt động công vụ và một số văn bản pháp luật có liên quan

Để áp dụng thực hiện nghiêm túc Thông tư số 18/2019/TT-BCT ngày 30/9/2019 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường, Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức quán triệt cho toàn thể CBCC trong đơn vị