Thông báo : Chào mừng bạn đến với Website Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh - Hotline : 0943.294.389

  KẾT QUẢ KTXL 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

  TỔNG SỐ VỤ KIỂM TRA: 561

  TỔNG SỐ VỤ XỬ LÝ: 557

  TỔNG SỐ HÀNH VI: 714

  TỔNG THU: 1.7 TỶ ĐỒNG

5 nhiệm vụ chính

 • Ổn định kiện toàn tổ chức
 • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
 • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
 • Ứng dụng công nghệ thông tin
 • Thông tin truyền thông
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 16639