Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 -2025

Sáng ngày 03/6/2019, Đảng bộ Cục QLTT tỉnh tổ chức rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 -2025

Xác định nhân tố con người là nhân tố trung tâm, quan trọng nhất trong hoạt động của cấp ủy Đảng; tổ chức Đảng có thực sự trong sạch, vững mạnh hay không chính là vai trò của từng cán bộ, đảng viên; do vậy Đảng ủy Cục luôn quan tâm chăm lo đến công tác quy hoạch, tạo nguồn, xây dựng đội ngũ cấp ủy có chuyên môn, có tâm huyết để phụng sự tổ chức Đảng, phụng sự nhân dân.

Trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường về việc rà soát, quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của cơ quan, đơn vị và Công văn số 53-CV/ĐUK ngày 21/5/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cấp ủy cơ sở. Đảng ủy Cục đã họp rà soát danh sách cán bộ, đảng viên đảm bảo tiêu chuẩn theo tinh thần các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ hiện hành và tiêu chuẩn cán bộ đưa vào quy hoạch; bám sát quy định về tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể từng chức danh để lựa chọn đưa vào rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; thực hiện quy hoạch “động” và “mở” một cách linh hoạt. Đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi trong quy hoạch cán bộ, những đồng chí lần đầu tham gia quy hoạch cấp ủy phải đủ tuổi công tác từ hai nhiệm kỳ trở lên, ít nhất trọn một nhiệm kỳ; bảo đảm cơ cấu tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo quy định; bảo đảm cơ cấu, số lượng nguồn đưa vào quy hoạch.

Trên cơ sở danh sách rà soát, sáng ngày 03/6/2019 Đảng ủy Cục đã tổ chức hội nghị để rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch gồm 04 bước theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 53-CV/ĐUK ngày 21/5/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

 

(Đồng chí Nguyễn Thị Thư, UVBCH Đảng bộ, phụ trách công tác tổ chức Đảng hướng dẫn lấy phiếu quy hoạch)

 

Có thể nói, công tác rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 là một việc làm hết sức quan trọng; là tiền để để đưa vào quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có tâm, có tầm, có đức, có tài để lãnh đạo tổ chức Đảng và cơ quan, đơn vị ngày càng đi lên. Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh xứng đáng là một trong những đơn vị đi đầu trong cả nước về công tác kiện toàn tổ chức Đảng và công tác quy hoạch cấp ủy. Hy vọng với những bước chuyển mình đầy quyết liệt và kịp thời, Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa!

Nguyễn Văn Hảo, UVBCH Đảng bộ, Phó Trưởng phòng TTPC
Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh
Tags:Rà soát quy hoạch cấp ủyĐảng bộ CụcĐảng ủy