Kiểm tra, kiểm soát

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Tĩnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019